123inkt - Printerinkt en Toner Cartridges - Homepage logo
123inkt.nl
Nieuw Walden 56-64
1394 PC Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294-787123
E-mail: informatie@123inkt.nl 
Vragen: 123inkt.nl/help
meer dan 4 miljoen klanten! Sinds 2010 lid van Thuiswinkel Waarborg

Beste Webwinkel van Nederland

Nu ook de goedkoopste kantoorartikelen

Winkelwagentje

Aantal Product
Geen producten
Totaal: € 0,00
(Incl. 0% btw)
Laagsteprijsgarantie!

Nieuwsbrief

Persbericht: HP en Samsung incasseren opnieuw rake klappen in octrooistrijd tegen 123inkt
Click here for the English version.

HP en Samsung incasseren opnieuw rake klappen in octrooistrijd tegen 123inkt

Nederhorst den Berg, 30 april 2020 - HP, dat ruim twee jaar eigenaar is van de printerdivisie van Samsung, heeft afgelopen maanden wederom flinke verliezen geleden in meerdere octrooizaken tegen 123inkt.

Al sinds december 2013 staan Samsung en 123inkt tegenover elkaar in de rechtszaal. De Zuid-Koreaanse multinational claimde dat bepaalde onderdelen in specifieke huismerktoners, inbreuk maakten op twee octrooien en twee gemeenschapsmodellen. Na de eerdere uitspraken in het kort geding en hoger beroep, volgde eindelijk de uitspraak in de bodemprocedure, die al ruim zes jaar loopt.

Dinsdag 21 april jl. deed het Hof Den Haag uitspraak en vernietigde grotendeels het eerdere vonnis van de rechtbank van 30 november 2016 én verklaarde één octrooi en twee gemeenschapsmodellen van Samsung nietig. Ook dienen de eerder door 123inkt betaalde proceskosten door HP/Samsung te worden terugbetaald aan 123inkt.

Naast deze procedure, liep sinds december 2013 nog een bodemprocedure over drie octrooien. Dit had betrekking op de positie van de chips op tonercartridges. Na een bijna vijf jaar durende procedure, werden deze octrooien op 17 oktober 2018 door de rechtbank Den Haag in een vonnis vernietigd. HP/Samsung ging vervolgens in hoger beroep, maar op 25 februari 2020 is ook dit hoger beroep door 123inkt gewonnen. Daarmee zijn deze drie octrooien definitief nietig verklaard.

Niet alleen 123inkt is verwikkeld in rechtszaken, aangespannen door HP/Samsung. Ook de stichting die 123inkt huismerk klanten vertegenwoordigt, is verwikkeld in een strijd tegen HP. Deze stichting is opgericht in 2016 nadat er massaal klachten bij 123inkt.nl binnenkwamen. HP bleek zonder toestemming van de eigenaar van de printer (de gebruiker) de firmware te hebben geüpdatet, waardoor gebruikers van huismerkcartridges massaal foutmeldingen kregen. De Stichting 123inkt-huismerk klanten zet zich in om dergelijke updates te verbieden en eventuele geleden schade, veroorzaakt door het handelen van HP, vergoed te krijgen voor haar leden. En deels met succes, in december 2019 verloor HP het hoger beroep tegen de Stichting 123inkt-huismerk klanten en is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

Een verbod op blokkerende firmware updates kwam er echter niet. De Stichting 123inkt-huismerk klanten is daarom tegen de uitspraak in cassatie gegaan. "Een schadevergoeding is een pleister op de wond, maar wij willen dat gebruikers van huismerkcartridges in de toekomst gevrijwaard worden van dergelijke updates die de vrije keuze van printersupplies beperken", aldus de stichting.

De uitspraken van de afgelopen maanden betekenen niet dat de rust is teruggekeerd in de printer- en cartridgemarkt. Er is eindelijk een definitieve uitspraak in een aantal zaken, maar de printerfabrikanten zitten niet stil. Zo is 123inkt nog steeds verwikkeld in andere rechtszaken met o.a. HP en Epson.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor verdere informatie:
info@123inkt.nl
0294-787123

Dit persbericht is gepubliceerd op 30 april 2020.

HP and Samsung suffer another blow in patent case against 123inkt

Nederhorst den Berg, 30th April 2020 - HP, who acquired Samsung's printer business over two years ago, has once again suffered significant losses in several patent cases against 123inkt.

Ever since December 2013, Samsung and 123inkt have been battling it out in court. The South Korean multinational claimed that certain parts in specific compatible cartridges infringed two patents and two industrial designs. Following earlier decisions in the summary judgement proceedings, the proceedings on the merits, which have taken more than six years, have finally resulted in a judgment in appeal.

On Tuesday 21st April 2020, the Court of Appeals in The Hague rendered judgement and overturned in large part the earlier decision by the District Court from 30th November 2016, by declaring one of the two patents and both industrial designs invalid. Furthermore, HP/Samsung has been ordered to repay the litigation costs that 123inkt previously had to pay under the reversed judgment.

Alongside this procedure, proceedings on the merits regarding three other patents were also ongoing since December 2013. These patents are related to the position of chips on toner cartridges. Following a procedure that lasted almost five years, these patents were declared invalid by the The Hague District Court on 17th October 2018. HP/Samsung appealed this decision. However, on 25th February 2020 the Court of Appeals in The Hague ruled in favour of 123inkt once more. Therefore, these three patents are definitely null and void.

It's not just 123inkt that has been embroiled in legal battles with HP/Samsung. The foundation that represents customers of 123inkt private label cartridges has been embroiled in a battle with HP as well. This foundation was established in 2016, when 123inkt.nl began receiving substantial numbers of complaints. It came to light that HP had released a firmware update, without customer consent, which caused users to receive error notifications on a massive scale. The foundation (called Stichting 123inkt-huismerk klanten) tries to make sure that updates such as these become prohibited and looks after the interests of the 123inkt private label customers in the fight against the injustice they suffered. And with partial success, as HP lost the appeal against the foundation in December 2019 and has been ordered to pay damages.

However, firmware updates that block use of compatibles, weren't banned. The foundation has therefore appealed to the Dutch Supreme Court. "Compensation of damages is a start, however, we want to safeguard all users of compatible cartridges against such updates, that restrict their freedom of choice, in the future", states the foundation.

These judgements of the last months won't result in a return of the status quo in the printer and cartridge markets, however. There is a final verdict now in several cases, but the printer manufacturers keep going and 123inkt is still embroiled in several other legal battles with HP and Epson, amongst others.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For further information:

info@123inkt.nl
+31 (0)294-787123

This press release was published on April 30th 2020.