123inkt - Printerinkt en Toner Cartridges - Homepage logo
123inkt.nl
Nieuw Walden 56-64
1394 PC Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294-787123
E-mail: informatie@123inkt.nl 
Vragen: 123inkt.nl/help
meer dan 4 miljoen klanten! Sinds 2010 lid van Thuiswinkel Waarborg

Beste Webwinkel van Nederland

Winactie zomer 2024 - bestel en maak dagelijks kans

Winkelwagentje

Aantal Product
Geen producten
Totaal: € 0,00
(Incl. 0% btw)
Laagsteprijsgarantie!

Nieuwsbrief

Persbericht: HP verliest wederom octrooizaak van 123inkt.nl
Click here for the English version.

HP verliest wederom octrooizaak van 123inkt.nl


Het Hof Den Haag heeft in hoger beroep geoordeeld dat een octrooi van HP op chips van inktcartridges vernietigd dient te worden. Via dit octrooi probeerde HP te voorkomen dat partijen als 123inkt.nl huismerkcartridges voor HP-printers kunnen verkopen.

Op 24 mei jl. deed het hof uitspraak in het hoger beroep in een zaak tussen HP en 123inkt.nl. Het hoger beroep volgde op een vonnis van de rechtbank van 25 november 2015, waarin 123inkt.nl door de rechtbank ook al in het gelijk was gesteld. HP is van mening dat de chips op huismerk inktcartridges van 123inkt.nl inbreuk zouden maken op een Europees octrooi van HP op chips met velden voor het valideren van cartridgegegevens en op een werkwijze voor het valideren van die cartridge gegevens. HP vroeg om een verbod op het verkopen van een groot aantal huismerk cartridges, met nevenvorderingen, een schadevergoeding en/of winstafdracht van 123inkt.nl.

123inkt.nl is van mening dat het octrooi van HP geen nieuwe uitvinding is en daarom ten onrechte verleend is. "Het octrooi is een dure truc om verkopers van huismerkcartridges te blokkeren en wordt door HP misbruikt om zo een monopolie te creëren", aldus 123inkt.nl.  

Het hof heeft bepaald dat de geoctrooieerde chip niet nieuw of inventief is en heeft het octrooi op de chip geheel vernietigd. De rechtbank had dat eerder slechts gedeeltelijk gedaan. Het hof heeft het octrooi op de werkwijze wel in stand gelaten, maar de vordering van HP dat 123inkt.nl daar indirect inbreuk op zou maken afgewezen. Het hof besliste dat gebruikers met de aanschaf van een HP printer ook een licentie hebben gekregen voor het gebruik van die HP werkwijze voor die HP printer. Het hof heeft alle eisen van HP afgewezen; geen verbod op de verkoop van huismerkcartridges, geen winstafdracht of schadevergoeding en HP is veroordeeld om aan 123inkt.nl voor een bedrag van € 124.053 aan proceskosten te betalen. 123inkt.nl mag haar huismerkcartridges voor HP-printers dus gewoon blijven verkopen.  

123inkt.nl-directeur Gerben Kreuning ziet de uitspraak niet alleen als overwinning voor zijn bedrijf, maar ook voor zijn klanten: "Deze uitspraak is geweldig nieuws voor iedereen die een HP printer bezit! De consument moet zelf kunnen kiezen tussen dure inktcartridges van HP en goedkopere, net zo goede inktcartridges van een huismerk. Grote, machtige printerfabrikanten als HP en Samsung proberen ons af te schrikken met hun hoge claims, maar ons krijgen ze niet klein met een octrooi waar niets aan originaliteit in zit. Het enige wat ze daarmee willen bereiken, is het beperken van de keuzevrijheid van consumenten."  

123inkt.nl was de afgelopen jaren verwikkeld in verschillende geschillen met printerfabrikanten. In 2016 kwam 123inkt.nl wereldwijd in het nieuws door een geschil met HP omdat HP printers ineens huismerkcartridges weigerden. Ook de NOS besteedde aandacht aan dit weigerprinter-schandaal. HP had het gebruik van inktcartridges van een ander merk onmogelijk gemaakt via een voorgeprogrammeerde functie in de printer, maar draaide die blokkade uiteindelijk terug en bood haar verontschuldigingen aan. Ook andere printerfabrikanten gingen de strijd aan met 123inkt.nl. Het Hof Den Haag gaf 123inkt.nl in een arrest van 21 april 2015 ook al gelijk in een octrooigeschil met Samsung.

Over 123inkt.nl
123inkt.nl is marktleider op het gebied van online verkoop van inktcartridges, toners en kantoorartikelen in Nederland en België. De webwinkel is door consumenten al tien jaar op rij verkozen tot Beste Webwinkel van Nederland en heeft dit jaar haar 2 miljoenste klant verwelkomd.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Voor verdere informatie:
info@123inkt.nl
0294-787123

Dit persbericht is gepubliceerd op 31 mei 2017.

 

HP again loses patent case from 123inkt.nl


The Court of Appeals at The Hague in The Netherlands has ruled that a European patent of HP on a chip for ink cartridges is invalid. With this patent HP tried to prevent that companies such as 123inkt.nl can sell private label cartridges for HP-printers.  

On May 24, 2017 the court rendered judgment in appeal proceedings between HP and 123inkt.nl. The appeal was from an earlier decision of the district court at The Hague of 25 November 2015, in which the district court also ruled in favor of 123inkt.nl. HP is of the opinion that chips on private label ink cartridges of 123inkt.nl infringe a European patent of HP for chips with fields for validating cartridge data and a method for validating these data. HP requested a ban on the sale of a large number of private label cartridges, and reimbursement of its damages or payment of 123inkt.nl's profits.  

123inkt.nl is of the opinion that the HP patent does not contain a new invention and has therefore been wrongfully granted. "The patent is an expensive trick to block sellers of private label cartridges and is abused by HP to create a monopoly", is 123inkt.nl's opinion.  

The court has ruled that de patented chip is not new or inventive and has completely annulled the patent on the chip. Before, the district court had only annulled part of the patent on the chip. The court has maintained the patent on the method, but ruled that 123inkt.nl does not indirectly infringe that part of the patent. The court held that purchasers of a HP printer also get a license to use that HP method with that HP printer. The court denied all claims of HP; no ban on sales, no payment of profits or reimbursement of damages and HP is ordered to pay to 123inkt.nl an amount of € 124.053 for litigation costs. 123inkt.nl is free to continue selling private label cartridges for HP-printers.  

123inkt.nl director Gerben Kreuning sees the judgement not only as a victory for his company but also for his customers: "This decision is great news for everybody that has a HP printer! The consumer should be able to choose between expensive HP ink cartridges and less expensive, but equal private label cartridges. Large, powerful printer manufacturers, such as HP and Samsung try to scare us with huge claims, but we do not give in to patents that are not inventive. The only thing they try to accomplish is to restrict the freedom of choice for consumers."  

In recent years, 123inkt.nl has been involved in various court cases with printer manufactures. In 2016, 123inkt.nl did get worldwide media attention for a dispute with HP because HP printers suddenly refused private label cartridges. HP had made the use of non-HP cartridges impossible through a preprogrammed feature in the printer, but HP eventually undid that blockade and apologized. Also other printer manufacturers took aim at 123inkt.nl. The Court of Appeals at The Hague also ruled in favor of 123inkt.nl in a judgement 21 April 2015 in a patent dispute with Samsung.  

About 123inkt.nl
123inkt.nl is market leader in online sales of ink cartridges, toners and office supplies in The Netherlands and Belgium. Its webshop has been awarded by consumers as Best Web Store for ten years in a row and has welcomed its the 2 millionth customers this year.